Preverenie

Máme za to, že automobily v našej ponuke musia byť aj z právneho hľadiska bezproblémové. Pre tento účel prechádzajú naše vozidlá tzv. CAR DET PREVIERKOU. Ide o jedinečnú službu s cieľom značnej ochrany rizika pri obchode s automobilmi. CAR DET PREVIERKA znamená: komplexnú informáciu o právnom stave vozidla, konkrétne:
  • či vozidlo nemá žiadnu právnu vadu,
  • kto je skutočný vlastník vozidla,
  • informáciu o exekučnej či daňovej blokácii,
  • informáciu o vlastníctve vozidla bankou či lízingovou spoločnosťou,
  • záložné právo na vozidlo,
  • prípadne či sa vozidlo nevyskytuje v pátracích evidenciách.
Výsledkom CAR DET PREVIERKY je nasledovný CERTIFIKÁT: klik